Udruženje masera BTM

Razvoj i promovisanje različitih tehnika masaže

OD 25. do 26. maja 2024.

Svrha prvenstva u masaži

Udruženje za masažu ima za cilj da razvije i promoviše različite tehnike masaže koje praktikuju iskusni masažni terapeuti širom sveta.

Takmičenje u masaži, osim toga što je nadmetanje, predstavlja priliku da masažni terapeuti unaprede svoje veštine, pronađu inspiraciju za dalji rad. Ovo je odlična prilika za umrežavanje i sticanje novik kontakata.

Učešćem na prvenstvu, učesnici će dobiti priliku da ojačaju i unaprede svoje veštine. Za svakog učesnika biće izdata diploma koja će terapeutima omogućiti da brendiraju svoj posao na nov način.

Upoznajte se sa pravilima takmičenja

Ukoliko želite da se prijavite na takmičenje potrebno je da se dobro upoznate sa našim pravilima.

Ocenjivanje učesnika

U preliminarnim krugovima, sudije čine članovi Upravnog odbora Međunarodnog udruženja za masažu, kao i izabrani predstavnici nacionalnih udruženja i škola za masažu širom sveta. Sve sudije su veoma kvalifikovane u svojim kategorijama i sve su pohađale kurs i seminar za sudije.
1

Tehnike

2

Ergonomija

3

Tok

4

Inovacija i razvoj novih metoda

5

Opšti utisak sudije

Učesnici ne mogu očekivati povratne informacije i bodovanje rezultata od sudija ni tokom ni nakon takmičenja.